Amedeo
z miłości do tworzenia.

Szukaj

Regulamin
  -  Regulamin

Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 • Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków weselnych na stronie internetowej papierove.pl oraz w ramach indywidualnych projektów.
 • Serwis i strona internetowa papierove.pl nie jest sklepem internetowym. Strona papierove.pl jest własnością Mateusza Michałowskiego, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Michałowski Design z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 47/7  (52-010), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7123183800.
 • Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Projekty zamieszczone na stronie papierove.pl są podglądowe, ulegają zmianom i personalizacji.
 • Pytania dotyczące projektów i nawiązania współpracy prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego na stronie papierove.pl lub mailowo na adres: kontakt@papierove.pl.
 • Sprzedaż produktów odbywa się drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a wykonującym zamówienie, zwanym dalej USŁUGODAWCĄ.
 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość treści Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązujących w nim zasad.

II Składanie zamówień

 • Zasady składania zamówień określa niniejszy Regulamin oraz informacje zawarte na stronie internetowej papierove.pl
 • Zamówienie powinno być poprzedzone kontaktem za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego na stronie papierove.pl lub mailowo na adres: kontakt@papierove.pl
 • Zamówienie składane jest drogą mailową. Mail z zamówieniem musi zawierać wypełniony i zaakceptowany formularz zamówienia, przesyłany na adres: kontakt@papierove.pl. Formularz zamówienia stanowi podstawę realizacji zamówienia. W momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę, formularz zamówienia jest wyrazem zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą na wykonanie określonego zamówienia.
 • Realizacja zamówienia jest rozpoczynana po otrzymaniu od Klienta pliku z danymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia (np. lista gości) oraz po odebraniu elektronicznego potwierdzenia wpłaty 50% zadatku. Klient uzyska odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • Zadatek wynosi minimum 50% kwoty całego zamówienia.
 • Zamówione produkty wykonywane są według wybranego projektu ze strony internetowej lub zgodnie z indywidualnym projektem.
 • Terminy realizacji zamówienia uzależnione są od wybranej opcji zamówienia. Bieg realizacji rozpoczyna się od otrzymania pełnych danych do projektu i wpłynięcia zadatku na konto Usługodawcy. Dla projektów gotowych, wybranych na stronie internetowej papierove.pl/zaproszenia/ etap projektowy wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Dla projektów z opcji modyfikacji projektów gotowych, etap projektowy wynosi 10 roboczych. Dla projektów indywidualnych, etap projektowy wynosi 10-15 dni roboczych.
 • Projekty, przesłane do zatwierdzenia Klientowi nie podlegają sprzedaży. Udostępniane są jedynie poglądowo, w celu akceptacji projektu i finalizacji zamówienia.
 • Po zaakceptowaniu projektów przez Klienta i wpłynięciu na konto Usługodawcy pozostałej części kwoty zamówienia do zapłaty, termin realizacji dla projektów gotowych, projektów z opcji modyfikacji projektów gotowych oraz projektów indywidualnych wynosi maksymalnie 10-15 dni roboczych, w zależności od wielkości zamówienia.

III Ceny i warunki płatności

 • Ceny produktów podane są na stronie papierove.pl każdorazowo przy danym elemencie gotowego projektu.
 • Ceny dla każdego Klienta są ustalane indywidualnie na podstawie cen zawartych na stronie internetowej, z uwzględnieniem ilości i różnorodności zamawianych produktów. Klient ma prawo do wyceny całego zamówienia przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o należnej kwocie do zapłaty za całość zamówienia.
 • Ceny produktów mogą ulec zmianie. Klienta obowiązują ceny podane na stronie internetowej www.papierove.pl w dniu składania zamówienia.
 • Zapłata za zamówienie dokonuje się poprzez przelew bankowy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej, zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zamówienia. Wysyłka całości zamówienia następuje po otrzymaniu na konto Usługodawcy całości wpłaty.

IV Produkty

 • Klient może zakupić dowolne produkty wymienione na stronie internetowej papierove.pl. Istnieje możliwość zaprojektowania dodatków na przyjęcie innego rodzaju niż dostępne w podstawowej ofercie w indywidualnym zamówieniu złożonym przez klienta.
 • Produkty drukowane są metodą cyfrową, głównie na papierze kredowym lub satynowym o gramaturze 300 g. Produkty drukowane na innych papierach ozdobnych wykonywane są na gramaturze nie niższej niż 250 g. Informacja ta podana jest przy określonych produktach.
 • Produkty składane ręcznie mogą się od siebie minimalnie różnić, jednakże każdy zamówiony element wykonywany jest z najwyższą starannością i dbałością o każdy detal.
 • Kolorystyka przedstawiona na zdjęciach na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od wydruków gotowych produktów.
 • Firma zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie wszystkich wykonanych realizacji.
 • Produkty zamawiane są z uwzględnieniem trzech opcji wyboru: gotowego projektu, modyfikacji gotowego projektu oraz indywidualnego projektu. Opcja gotowego projektu dotyczy wyboru projektu dostępnego na stronie internetowej i jego personalizację (wpisanie imion i nazwisk gości, dat etc). Opcja modyfikacji gotowego projektu odnosi się do wyboru projektu gotowego, dostępnego na stronie internetowej, a następnie wprowadzenia dodatkowych zmian (zmiana czcionki, zmiana kolorystyki, zmiana ustawienia grafiki). Opcja ta jest dodatkowo płatna, na podstawie indywidualnej wyceny. Opcja indywidualnego projektu dotyczy realizacji projektu wyłącznie w oparciu o wytyczne klienta i stworzenie unikalnego projektu. Opcja ta jest dodatkowo płatna, na podstawie indywidualnej wyceny.
 • Projekty, rysunki, obrazki czy zdjęcia są własnością firmy Mateusz Michałowski Design lub osób trzecich. Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. W trakcie realizacji projektów firma zastrzega sobie prawo do korzystania w sposób legalny z zasobów serwisów internetowych takich jak: pixabay.com, shutterstock.com, pexels.com
 • Klient ma obowiązek dostarczenia Usługodawcy niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia. Informacje powinny zostać przesłane drogą mailową w formie pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego.
 • Wszelkie treści, które mają znaleźć się docelowo na zaproszeniach i innych produktach powinny być sprawdzone i nie zawierać błędów językowych. Na produktach umieszczane są dane zgodne z przesłanymi. Informacje należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłania formularza zamówienia. W sytuacji opóźnienia otrzymania danych wydłuża się czas realizacji zamówienia.
 • Po otrzymaniu projektu produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności zawartej w nich treści. Następnie Klient musi potwierdzić dalsze czynności poprzez AKCEPTACJĘ projektu. Akceptacja oznacza skierowanie projektu do druku bez możliwości wprowadzania kolejnych zmian.
 • Po akceptacji projektu Klient jest zobowiązany do opłacenia całości kwoty.
 • Firma nie bierze odpowiedzialności za błędy dostrzeżone po akceptacji projektu, nie będą one stanowiły podstawy do ewentualnej reklamacji.
 • Istnieje możliwość otrzymania próbek zaproszeń. Wysyłany jest wybrany projekt zaproszenia w danej kolorystyce na koszt Klienta.

V. Wysyłka, reklamacje, odstąpienie od umowy

 • Zamówienia wysyłane są do Klienta po otrzymaniu całości kwoty na konto Usługodawcy.
 • Wysyłka realizowana jest przez za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki uzależniony jest od wielkości zamówienia, ale nie przekracza 35 zł na terenie Polski. Czas dostarczenia przesyłki nie jest wliczany w czas realizacji zamówienia.
 • Produkty są zapakowane z uwzględnieniem stosownych zabezpieczeń. W sytuacji uszkodzenia zewnętrznego przesyłki należy sprawdzić przesyłkę przy odbiorze i spisać protokół szkody, który jest niezbędny w procesie reklamacji. Firma nie odpowiada za uszkodzenia dokonane przez firmę kurierską.
 • Produkty dostarczane do Klienta powinny być zgodne z danymi zawartymi w formularzu zamówienia. Poszczególne elementy, wykonywane  ręcznie mogą się od siebie różnić w minimalnym stopniu, co nie stanowi podstawy reklamacji. Wszystkie elementy składowe zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i dbałością o detale.
 • Sprzedawane Produkty są personalizowane, co oznacza, że nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku dostarczenia usługi sprzedaży produktów nieprefabrykowanych (personalizowanych; wykonanych według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu potrzeb konsumenta) nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 • Reklamacja zamówionych produktów musi nastąpić w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki.
 • Usługodawca ma prawo odmówić reklamacji, w sytuacji, gdy podstawą roszczenia jest nieznaczna różnica w kolorystyce produktów, wynikająca z oglądania projektu na różnych nośnikach. Kolory projektu na monitorze mogą do pewnego stopnia różnić się od wydruku na papierze. Odmowa reklamacji następuje również, gdy Klient dostrzeże błędy w treści wcześniej zaakceptowane w przesłanym projekcie do akceptacji.
 • Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie nie mogę być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.
 • Kolorystka zamawianych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.
 • Reklamacja jest uwzględniona w momencie, gdy dostarczone produkty zawierają błędy powstałe po Akceptacji projektu.
 • Klient jest zobowiązany do odesłania Produktów poddanych reklamacji w takim samym stanie jak zostały otrzymane. Proces rozpatrywania reklamacji trwa do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z Produktami poddanymi reklamacji. W sytuacji uznania reklamacji Usługodawca zobowiązuje się do korekty powstałych błędów i przesłania do Klienta poprawionych produktów na koszt własny.
 • Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności logistycznych, losowych czy ekonomicznych u Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
 • W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia w trakcie jego realizacji nie są zwracane koszty zadatku, które pokrywają koszty częściowej realizacji zamówienia.

VI Ochrona danych osobowych

 • Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udostępnione dane są wykorzystywane jedynie w celu kontaktu i realizacji złożonego zamówienia.

VII Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
 • Regulamin może zostać poddany zmianom, które wejdą w życie w momencie ponownego udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej www.papierove.pl
 • Dla każdego zamówienia obowiązuje Regulamin opublikowany na stronie w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • Składając zamówienie Klient akceptuje regulamin w całym jego brzmieniu.
 • W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.